PA / APV Glidepath descent és akadálytávolság A lejtő legalacsonyabb pontja

2

Tanulmányozom az amerikai termináleszköz-eljárások kézikönyvét ( TERPS ) és én a lejtős akadályelzárási felületre vonatkozó iránymutatásokat átfedte, a 2-1-4. szekcióból az alábbi képet találtam (a piros kör megjegyzése az enyém):

Aproblémaaz,hogynemtudommegérteni,hogyazOCSlegalacsonyabbpontja,melyetapiroskörreljelöltemmeg,meghatározásrakerül.Úgytűnik,hogyegypontközelvanakifutópályatávozásvégéhez(DER),deholvanpontosan?

Azegyetlendolog,amitaTERPSállapítmeg:

Descending on a PA/APV glidepath. The obstacle evaluation method for descent on a glidepath is the application of a descending OCS below the glidepath. The vertical distance between the glidepath and the OCS is the ROC; thus ROC = (glidepath height) - (OCS height). The ROC decreases with distance from the precise final approach fix (PFAF) as the OCS and glidepath are converging towards the landing surface (see figure 2-1-3). The OCS slope and glidepath angle (GPA) values are interdependent: OCS Slope = 102/GPA; or GPA = 102/OCS slope.

Valakihelyesiránybamutathat?

SZERKESZTÉS:Amitértem,miért(éshogyanszámíthatomkiazextratávolságot)azelsőképhelyettamásodik?

    
készlet Vector Zita 28.10.2018 18:38
forrás

2 válasz

2

Még nem találom meg, ahol ez a TERPS-ben van feltüntetve, de úgy tűnik, hogy az OCS felület a küszöb előtti ponttól kezdődik, ahol a GP 250 méterrel a küszöbmagasság felett van.

Ezt a ez a dokumentum alapján állapítom meg a VNAV kritériumok kiszámításáról.

Afentiábránlátható:

The distance from the runway threshold where the OCS surface starts (Section 1) is defined by the formula D = (250-HATh)/.052407779

aholHAThugyanaz,mintaTCH,amelyegyszabványos50',ésa.05240779száma3°érintő.EddignemtudomutalnierreaTERPSdefinícióra,detalánmegtalálhatod.

Vanegy érdekes cikk , amely megvitatja, hogy a TCH hogyan definiálható a Code7700.com-on

    
válasz adott 29.10.2018 16:49
forrás
1

A küszöbértéket megelőzően az akadálytér felszíni vonalának végleges megjelenésének valószínű oka az, hogy a csúszópálya-adóantennák a küszöb előtt kb. 50 méterre helyezkednek el.

Amikor egy repülőgép eszközöket használ, akkor a "műszer-leszállási rendszer" (ILS) nevet használja, és szinte minden kereskedelmi repülőtér rendelkezik. Az ILS irányjeleket továbbít a repülőgépnek egy antennacsoporton keresztül. Ezen antennák némelyike, beleértve a csúszópálya-antennát is, általában a küszöb előtt kb. 50 láb.

Oldalsó jegyzetként ez az egyik oka annak, hogy rossz, ha rövidre kell szállnunk, mert ha ezt teszed, akkor a géped ekkor minden antennán keresztül szánt.

    
válasz adott 01.11.2018 12:00
forrás

Olvassa el a címkéken szereplő egyéb kérdéseket