Milyen kapcsolat van a keményítőtartalmú zöldségek / gyümölcsök és gyökérzöldségek között?

3

A rozacea-val küzdek, és az orvos azt javasolta, hogy ne fogyasszon keményítőtartalmú dolgokat, beleértve a keményítőtartalmú zöldségeket és gyümölcsöket. Tudom, hogy a keményítőtartalmú zöldségek közé tartozik a kukorica, a burgonya, a dzsem stb.

Tehát ... egy másik este egy étteremben voltam, és a pincérrel beszélgettem a zöldségekről / gyümölcsökről, és azt mondtam neki, hogy nem tudok enni keményítőt. Azt válaszolta: - Rendben, eltávolítom a gyökérzöldségeket / gyümölcsöket a lemezedről. És ez teljesen egy hurkot hozott nekem.

Nem értem, hogy van-e kapcsolat a gyökérzöldség és a keményítő között. Úgy tűnik, nem találom meg a választ online, így azt hittem, hogy megkérdezem.

    
készlet Kamilski81 02.02.2014 17:22
forrás

1 válasz

6

Közepesen erős összefüggés van a keményítőtartalmú zöldségek és a gyökérzöldségek között, de nem tökéletes.

Anövényekneksokfélegyökerevan.Némelyikükvékonyésfinom,másoknagyok.Elsődlegescéljukatápanyagokésavízkivonásaatalajbólésanövénytöbbirészénekátadása,denéhánynövénycsaládelkezdtehasználniagyökereiket(ésaszáraföldalattirészeit,amelyeketanembotanikusok„gyökereknek”neveznek)tároláscéljából.Ezértvannéhánynövénynekrizóma,gumóésizzók.

Akeményítőnagyonhatékonymódjaazenergiakistérfogatútárolásánakésaromlásveszélyénekanélkül,hogysoknövényeztacéltszolgálja.(Amásikhatékonyszénhidrát-alapútárolómolekulaosztályacukrok).Tehátaföldalattitárolószervekgyakrantartalmaznaknagymennyiségűkeményítőt,példáulburgonyátésjams-t.

Azévszázadoksoránazemberekfőlegkalóriasűrűség,ízésbeszerezhetőségalapjánválasztottákkiazételt.Akeményítőesgyökerekjobbak,mintsokmásgyökereakalóriasűrűségének(afentiekbenleírtaknak)ésabeszerezhetőségnekköszönhetően(könnyebba100tisztagrammburgonyátkihúzniaföldből,mintpéldául100gfinomlóheregyökereit).Azembereksokgyökereivalójábankeményítőttartalmaznak.Demásgyökereketiseszünk.Ahagymahagymáktároltenergiáttartalmaznakelsősorbancukrokként,nempedigkeményítőként.Másgyökerek,mintpéldáulareteksokkalkevésbékalóriatartalmúak(afőmakro-tápanyagmégmindigkeményítő,deaburgonyahozviszonyítvakevésatápanyagatömegegységrevonatkoztatva),deerős,kellemesízük,ésmégmindigkönnyűbeszerezhetőségükmiatt.

Deagyökérnemazegyetlenhely,aholazüzemenergiáttárolhat,ésakülönbözőüzemekmáshelyeketishasználnak.Agyümölcsnagyongyakorihely.Ésmígegyesnövényekfőkéntcukrokattárolnak,másáruházakfőkéntkeményítők.Abotanikusgyümölcsök(amelyekközülnéhányatakonyhában„zöldségnek”neveznek)gyakranfogyasztanak,ésakeményítőfőforrásaazétrendben.Aborsó,asütőtök,agesztenyeésaburgonyamindenpéldájaamagaskeményítőnek.Atöbbizöldségfélékolyanok,mintaretek-nincsbennesokkeményítő,demégennéliskevésbémindenmás,ígymégmindignagykeményítőnekszámítanak.Példaerreaparadicsom.Tehátsoknemgyökérzöldségvan,amelyeknagymennyiségűkeményítőbenvannak.

Érdemesmegjegyezni,hogyakeményítőtmegkellfőzni,mígacukrokatnem.Tehát,havanegyfőttgyökérzöldséged,akkoralegtöbbjükkeménylesz.Feltételezve,hogyapincérnemhozottnekedsalátát,valószínűlegjódöntésvolt,hogykivesszükazösszesgyökérzöldséget.

Deeznemjódöntésagyökérzöldségbenvalómegálláshoz,mertnem-gyökérzöldségekvannakakeményítőben.Lehet,hogyapincérnemtudtaezt,vagytudta,detudta,hogyezakonkrétételnemtartalmaznemgyökérkeményítőt.Bármilegyenis,jobb,hamegemlíteszegyolyanzöldséglistát,amitnemtudszenni,minthaazilyenjellegűáltalánosításokatpróbálnádkövetni"nem eszünk gyökérzöldséget".

    
válasz adott 02.02.2014 18:18
forrás

Olvassa el a címkéken szereplő egyéb kérdéseket